มาลองใช้ GoTTY ส่ง Terminal ออกไปยัง Web Browser

tools Sep 09, 2018

จากงาน DevOps BKK 2018 ใน Session ของอาจารย์ชาญวิทย์ แก้วกสิ นั้นมีปัญหาเรื่องของการต่อจอออกโปรเจคเตอร์ เลยใช้การ bind terminal ออกไปยังเว็บเบราเซอร์แทน โดยใช้ GoTTY และมีการถ่ายทอดสด ประเด็นคือว่า มีคนเปิดเว็บเบราเซอร์ไปที่ IP:PORT ที่อาจารย์ใช้อยู่ ก็เลยสามารถเข้าถึง shell ของเครื่อง demo ได้


ดูวิดีโอย้อนหลัง


หลังจากจบงาน ผมเพิ่งรู้ทีหลังว่ามีคนเข้าไปพิมพ์ว่าออกจาก vim ไม่ได้ ผมออกจากห้องก่อน เพราะต้องไปบรรยายใน session ถัดไปอีกห้องหนึ่ง จริงๆผมเคยใช้ GoTTY มาก่อนแล้ว ในการเอาตัว logs ของ kubernetes pods ออกไปดู

GoTTY Kubernetes Pods Logs 

วันนี้เลยลองทำ demo การใช้ GoTTY ให้ดู เผื่อว่าจะมีใครเอาไปใช้ต่อในโอกาสถัดไป


จบในส่วนของ GoTTY ฝาก session ที่ผมพูดไปในงาน DevOps BKK 2018 ด้วย https://github.com/narate/DevOps-BKK-2018

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.